Elvedin Sedić odgovorio Kadiriću u vezi aerodroma Bihać.

Možda bi bilo najbolje da je Kadirić svoju objavu u vezi aerodroma Bihać završio prvom rečenicom u kojoj konstatuje da Kanton nije nadležan za projekat aerodroma u Bihaću. Bilo bi sasvim dovoljno.

 

Sastanaka, kakav je delegacija na čelu sa Mustafom Ružnićem održala sa „potencijalnim“ investitorom iz Emirata imali smo u proteklih 4-5 godina na desetine i najmanje isto toliko potpisanih memoranduma o saradnji, pa se niko nije slikao i objavljivao takve susrete kao senzacionalne vijesti, jer je svima jasno da je to samo jedan mali korak i to isključivo u pripremi (čak ne i realizaciji) neke investicije. Umjesto da su se prije odlaska u UAE, koji je više ličio na ekskuruziju nego zvaničnu posjetu malo više informisali u vezi projekta aerodroma i zakonskim modelima investiranja znali bi da je taj isti fond već ranije bio u kontaktu sa menadžmentom JP Aerodrom Bihać i da su im prezentirani svi zakonski mogući modeli, ali su bili izričiti u zahtjevima za Suverenu garanciju države i izradu nove studije izvodljivosti koju je JP Aerodrom Bijać već ranije uradilo.

Najveći posao i preduslove za realizaciju ovog strateškog projekta na kraju je ipak uradila Gradska uprava Bihać zajedno sa JP Aerodrom Bihać kroz donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa i pokretanje postupka eksproprijacije zemljišta. Međutim, riječ je o vrlo složenom postupku, sa više stotina pojedinačnih parcela i nekoliko hiljada vlasnika što svakako zahtjeva zakonitu i transparentnu proceduru koja nažalost uzima i dosta vremena. Upravo je Gradska uprava Bihaća zajedno sa JP Aerodrom Bihać cijelo vrijeme insistirala na provođenju procedure eksproprijacije zemljišta, paralelno sa izradom projektne dokumentacije, aeronautičke studije, okolinske dozvole, testne dionice i nekoliko infrastrukturnih radova na području budućeg aerodroma. Vlada USK, čiji ste član i sami bili s druge strane od tolike želje, znanja i vizije koju spominjete očigledno je propustila da aerodrom uvrsti u Nacrt prostornog plana USK.

Svoju opredjeljenost za projekat aerodroma Vlada USK je mogla potvrditi i izdvajanjem finansijskih sredstava, kako bi se proces eksproprijacije zemljišta ubrzao, što nažalost u proteklom mandatu nije uradila, pa se pitam u čemu se ogleda opredjeljenost Vlade Mustafe Ružnića kada je u pitanju projekat aerodroma u Bihaću.

 

Obzirom da sam od samog početka vezan za projekat aerodroma moram istaći da je upravo vrh NES-a (A-SDA), zajedno sa pojedincima iz SDP-a, u proteklom mandatu konstantno radio na rušenju ovog strateški važnog i jednog od najznačajnijih projekata za USK u poslijeratnom periodu. Upravo zato je važno da NES sa svojim kandidatima ne pobijedi na USK, kako bi ovaj projekat mogli uspješno okončati bez opstrukcija i za kojeg su na koncu konačno i u NES-u shvatili da ga podržava cijela Krajina.

 

#PomakZaKrajinu #PokretPomak #Pomak #PostenoJaceKrajiski #ElvedinSedic