ELVEDIN SEDIĆ: Razvoj Nacionalnog parka „Una“ i podrška ranjivim kategorijama su neki primarnih zadataka

Jučer smo posjetili Ljutočku dolinu – Dolinu heroja i razgovarali sa mještanima Kulen Vakufa i Orašca. Potreba investiranja u brojne infrastrukturne projekte ovih mjesnih zajednica, čiji se razvoj neposredno naslanja na razvoj Nacionalnog parka “Una”, nameće se kao imperativ.

Razvoj ovog kraja usko je vezan za turizam. Mišljenja sam da je neophodno snažnije, sa sva tri nivoa vlasti, ulagati u infrastrukturu NP “Una” koji je nukleus razvoja turizma u Bihaću. Vlada FBiH izdvaja 500 hiljada KM godišnje grant sredstava za funkcionisanje NP-a, a paušalnom procjenom Javno preduzeće ubere i do milion KM vlastitih prihoda godišnje od ulaznica. U pretprošloj godini Ministarstvo okoliša i turizma FBiH odvojilo je milion KM za asflatiranje puta Ćelije – Štrbački buk, što nije bilo dovoljno za čitavu trasu. Do Buka je došla i vodovodna mreža, a u tom projektu učestvovala su sva tri nivoa vlasti. Sve to još uvijek je premalo kako bi bio dostignut planirani broj posjeta i postignuta samoodrživost kako je to predviđeno Strategijom njegovog razvoja. Uskoro ističe Prostorni plan NP-a, a još uvijek nije donesen nijedan zonalni Regulacioni plan koji bi omogućio brži razvoj parka. Četrnaest godina od njegovog osnivanja osnovna infrastruktura je i dalje oskudna.

Istina, ni sam Grad se zbog ograničenih finansijski mogućnosti do sada nije značajnije uključivao, a u naredom periodu se mora uključiti barem kako bi se izgradio javni wc i parking na mikrolokaciji Štrbački buk. Insistiraću i na intenzivnijoj podršci ugostiteljstvu i drugim privrednim aktivnosti vezanim za razvoj turizma u Ljutočkoj dolini.

Ime koje nam svima padne na pamet kada pomislimo na infrastrukturne i druge projekte u Dolini heroja je Mustafa Zulić. Čovjek koji se neumorno, bez obzira na političke prilike, na svim nivoima bori za svoju MZ i na sreću svih mještana koji su se vratili tamo da žive uspjeva u tome.

Nažalost, postoje i oni koji nemaju sreću da kao većina žive uz svoje roditelje već od ranog djetinstva, ali na sreću, o njima ima ko da brine. Ponos ovog kraja, Bihaća i cijelog Kantona je Centar za nezbrinutu djecu “Duga”, čiji menadžment i uposlenici čine sve kako bi svojim štićenicima pružili uslove rasta i razvoja dostojnog svakog djeteta. Grad Bihać je uvijek bio i biće podrška tom Centru.

Podrška organizacijama koje rade s ranjivim kategorijama, djecom bez roditeljskog staranja, djecom s posebnim potrebama, maloljetnicima bez pratnje, ženama žrtvama nasilja, porodicama slabijeg imovinskog stanja i beskućnicima, te obezbijeđivanje boljih uvjeta za njihovo djelovanje, biće mi jedan od primarnih zadataka.