Karma je čudo‼️

Stranka Pomak i Šuhret Fazlić Bišćanima opet podvaljuju priču o ogromnim dugovima i vraćanju tih dugova koje su “neki prethodnici” napravili. Ništa nije sporno u dizanju kredita u cilju razvoja Grada niti u vraćanju podignutih kredita. Sporno je što su upravo oni koji su lično podizali kredite i određivali i uslove i rokove vraćanja istih, najglasniji u pričama o navodnoj prezaduženosti Bihaća. U platformi rada svoga kandidata za gradonačelnika stranka Pomak navodi period dizanja kredita i projekte koji su građeni iz tih kredita a to su: sanacija Korza, izgradnja STENS-a, Smaragdni most, semaforizacija. Svim Bišćanima je jasno ko je u to vrijeme bio načelnik Bihaća ali radi istine ističemo da je, sada već bivši gradonačelnik, Šuhret Fazlić u to vrijeme bio vijećnik i lično glasao za podizanje kredita. Dakle, kao vijećnik je glasao za kredite a sudbina je htjela da ih kao gradonačelnik mora vraćati.

Narod bi rekao – karma je čudo.