Ko čuva šume Unsko-sanskog kantona?

Trenutno čuvanje šuma na području Unsko-sanskog kantona vrši ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Samo na čuvanju i zaštiti šume raspoređeno je oko 100 uposlenika tog preduzeća, te je stanje zadovoljavajuće. Međutim ova oblast nije definirana zakonom o šumama USK. Po tom zakonu šume čuva Kantonalna uprava za šumarstvo Bosanski Petrovac.

Prema tvrdnjama određenih ljudi iz ove oblasti isti smatraju da uprava nema kapaciteta da čuva šume naprosto zbog toga što nemaju kapacitet da to mogu raditi. Ono što mogu raditi sa nepunih trideset lugara jesu privatne šume, odnosno podnošenje zahtjeva za sječu i doznaku stabala.

Znamo da su padale mnoge vlade zbog šuma… Napose, prije nekoliko godina protestvovali su čuvari šuma i jedni i drugi. Do dan danas zakon nije doživio izmjene da se napokon čuvarska služba dodjeli ŠPD “Unsko-sanske šume koji imaju sve uslove i dovoljan kapacitet.

Više od tri godine komisija je odradila stručnu analizu ko treba da čuva šume. Trenutno imamo čuvare šuma koji čuvaju šume, a nemaju ovlasti…Svi se hvale šumama, a Vlada nam bezakonje nit se zna ko čuva niti ko nadzire šume. Prije nekoliko dana vruć krumpir je kako saznajemo gurnut Upravi za šume da preuzme čuvanje šume sa 30 ljudi.

Gdje bi ti isti ljudi trebali čuvati po 3 do 4 rejona, što zakonski to ne mogu dok na drugoj strani postoji služba popunjena i opremljena ali nemaju ovlasti za čuvanje saznanjima dva najveća kantona Sarajevski i Tuzlanski šume čuvaju ŠPD.”

To vam je Unsko-sanski kanton…