Pravosnažnom presudom osuđen bivši načelnik Općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić

 Pravosnažnom presudom bivši načelnik Općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić osuđen zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja – Općini Bosanski Petrovac obavezan je nadoknaditi štetu u iznosu od 77.865,90 KM

Dana 12.03.2024. godine, Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu Općinskog suda u Bihaću kojom je optuženi Zlatko Hujić oglašen krivim za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH  kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od (1) jedne godine i istovremeno  utvrđeno da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od (3) tri godine od pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.

Optuženom se izriče sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, aktivnosti ili funkcije općinskog načelnika u trajanju od 4 (četiri) godine od dana pravosnažnosti presude.

Ovom presudom oštećenoj Općini Bosanski Petrovac dosuđuje se imovinsko-pravni zahtjev kojim je optuženi Zlatko Hujić obavezan da nadoknadi štetu u ukupnom iznosu od 77.865,90 KM.

U odnosu na tačku II optužnice Tužilaštva Unsko-sanskog kantona kojom je optuženom stavljeno na teret izvršenje produženog krivičnog djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383.stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH uvažavanjem žalbe kantonalnog tužioca odnosno Presudom Kantonalnog suda od 12.03.2024. godine ukida se  prvostepena presuda Općinskog suda i određuje održavanje pretresa pred Kantonalnim sudom u Bihaću kao drugostepenim.

Podsjećamo,u ranije objavljenoj presudi Općinskog suda u Bihaću, a koju je Kantonalni sud u Bihaću i potvrdio dana 12.03.2024.godine Zlatko Hujić osuđen je jer je u periodu od 01.01.2013.godine do 30.06.2013.godine u Bosanskom Petrovcu suprotno zakonitom i pravilnom vršenju svoje službene dužnosti i suprotno interesima Općine Bosanski Petrovac prekoračio svoje službene dužnosti tako što je usmeno naložio Kecman Nataši, šefici Službe za prostorno uređenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i stambeno-komunalnu djelatnost Općine Bosanski Petrovac i Suhonjić Safetu, višem referentu za komunalne i stambene djelatnosti da ne izrađuju rješenja uslijed čega nije izvršeno donošenje rješenja za utvrđivanje obaveza za komunalnu naknadu zbog čega  nije izvršena naplata u iznosu od 77.865,90 KM čime je  nanesena šteta Općini te čime je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383.stav 1.Krivično zakona Federacije BiH.