Preminuo profesor Mithad Kozličić, istaknuti povjesničar pomorstva i nastavnik na Sveučilištu u Zadru

U 68. godini života preminuo je profesor dr. sc. Mithad Kozličić, dugogodišnji djelatnik i pročelnik Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru.
“Ostajemo vječno zahvalni na njegovom nastavnom i znanstvenom doprinosu koji će ostati zabilježen unutar hrvatske historiografije i Sveučilišta u Zadru. Neka mu je vječna slava i hvala” objavljeno je na stranicama Sveučilišta u Zadru.
Hrvatska enciklopedija navodi da je Kozličić bio istaknuti povjesničar pomorstva. Rođen u Zenici, 14. IV. 1954., diplomirao je na Mornaričkoj vojnoj akademiji u Splitu 1978., magistrirao na Interuniverzitetskome centru u Dubrovniku 1984., a doktorirao 1988. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu disertacijom Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela.
Bio je časnik na podmornicama i brodovima Jugoslavenske ratne mornarice 1978–86. Od 1986. radi kao kustos i pomoćnik ravnatelja Vojnopomorskoga muzeja u Splitu (od 1997. u sastavu Hrvatskoga pomorskoga muzeja), kojega je bio ravnatelj 1991–92. Na Filozofskome fakultetu u Zadru izabran je u zvanje docenta 1991., izvanrednoga profesora 1994., redovitoga profesora 2000., te predaje kolegije Povijest svjetskoga pomorstva, Povijest hrvatskoga pomorstva, Historijsku geografiju, Povijest kartografije i Povijesnu demografiju. Na tom je fakultetu osnivač ili suosnivač te voditelj poslijediplomskih studija Povijest hrvatskoga pomorstva (1998–2006) i Jadran – poveznica među kontinentima (od 2010), te pročelnik Odjela za povijest (2001–14).
Autor je stotinjak znanstvenih radova i studija, nekoliko muzejskih izložbi i kataloga te petnaestak monografskih djela, među kojima su Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku (1990), Hrvatsko brodovlje (1993), Atlas: Kartografski spomenici hrvatskog Jadrana (1995). Redoviti je član Akademije nauka i umjetnosti BiH od 2012.