Tuzla: Fabrika deterdženata Dita radi punim kapacitetom, uvodi i treću smjenu

Fabrika deterdženata Dita 1977 Tuzla radi punim kapacitetom.

U skladu sa raspoloživim sirovinama i repromaterijalom, osim redovne dvije smjene, uvodi se i treća smjena.

S obzirom na znatno više cijene sirovina te otežan njihov transport, kao i otežanu nabavku ambalaža, proizvode se maksimalne količine sredstava za dezinfekciju, koje se mogu dobiti iz raspoloživih resursa.

U proteklom periodu su odgovorili na zahtjeve Kantonalne direkcije robnih rezervi, a iste zahtjeve su uputili i iz Federalnog štaba civilne zaštite, općina, gradova, kantonalnih ministarstava i drugih organa vlasti, za veće količine dezinficijenasa, javila je tuzlanska televizija RTV7.

Izvor vijesti: saff.ba