U ovim zemljama je najskuplje posjedovati nekretninu

U narednoj infografici su prikazana tržišta nekretnina za koja se smatra da su “nepriuštiva” u 2024. godini, rangirana prema njihovom odnosu cijene i prihoda, piše biznis.

Ovi podaci dolaze iz Demographia International Housing Affordability Reporta, koji je izradio Centar za demografiju i politiku Univerziteta Chapman.

Odnos prosječne cijene nekretnine i prihoda uspoređuje srednju cijenu kuće sa srednjim prihodom domaćinstva na svakom tržištu. Veći odnos (više cijene u odnosu na prihode) znači da je grad manje pristupačan.

U narednoj tabeli pogledajte podatke koji su korišteni za kreiranje ove grafike. Imajte na umu da ova analiza pokriva 94 tržišta u osam zemalja: Australiju, Kanadu, Kinu, Irsku, Novi Zeland, Singapur, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države, prenosi Bankar me.

Prema izvještaju Demographie, gradovi sa srednjim odnosom cijene i prihoda od preko 9,0 smatraju se „nemoguće nepriuštivim“.

Hong Kong se nalazi na prvom mjestu i ima odnos 16,7, što znači da je srednja cijena kuće 16,7 puta veća od prosječne plate.

U narednoj tabeli nalaze se najpristupačniji gradovi na pomenutim tržištima u ovih osam zemalja.

Izvor vijesti: haber.ba