Borac za Krajinu u ratu,borac za Krajinu u miru

O ratnom putu legendarnog komandanta 502 .viteške brigade Hamdije Abdića Tigra suvišno je bilo šta reći.

Problem političara sa ovog Kantona je bio što bi kada odu u federalni parlament ili neki drugi politički subjekat u glavnom provedu šutajuci i treptajuci očima.
Odlaskom u Sarajevo kao da se izgube u “svjetlima velikog grada”

Vjerujem da u ovom sazivu Federalnog parlamenta stanovnici Usk-a ne znaju da su recimo neki u opšte bili tamo,recimo Albin Muslić.

Da smo prvi put imali Federalnog zastupnika kojeg Krajina zasluzuje desilo se tek po ulasku u parlament Hamdije Abdića koji ne da je bio aktivan već je i ostale natjerao da rade,budu aktivni i lobiraju za razne projekte koji bi se trebali realizovati u Krajini.

Ono što je bitno naglasiti da je svojom upornoscu, autoritetom Hamdija Abdic i Hadis Jusic obezbedili u svega par dana 3 miliona maraka za dom zdravlja Bihać koji na zalost još uvijek zahvaljujuci vladi Usk-a stoji urusen i jedno je od najnesigurniji mjesta za rad u gradu Bihaću.

Narod ima priliku da bira hoće te li ćutologe koji gledaju licni interes ili ljude poput Hamdije Abdića  koji su pokazali da mogu i hoce da rade za ovaj kanton.

Pisao:Fikro Bosnić