Najveći problem ovog ummeta nisu mušrici/nevjernici, nego munafici/licemjeri.

Najveći problem ovog ummeta nisu mušrici/nevjernici, nego munafici/licemjeri.

To su oni “zvanični vjernici” koji govore, a lažu; obećaju, a ne ispune; kad im se nešto povjeri, oni to pronevjere. Oni se boje ljudi, ali se ne boje Gospodara. Kalkulišu po pitanju dunjaluka, a Budući svijet za njih kao da nikada neće doći. Kur’an nas uči da su to najgora stvorenja koja će na dnu Džehennema biti. Iskren vjernik se za sebe najviše boji da ne bude takav. Istovremeno, oprezan je od onih kod kojih prepozna ove osobine.”