Poslodavci nisu zadovoljni: Mjere FBiH jesu napredak, ali nedovoljan

Nacrtom zakona bilo je predviđeno smanjenje plata državnim službenicima i izabranim zvaničnicima za 10 do 20 posto, ali je ova stavka “nestala” iz prijedloga

Vlada Federacije BiH usvojila je Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica kojim, kako je rekao premijer Fadil Novalić, počinje plan spašavanja ekonomije ovog entiteta. Zakon, kojim je predviđeno deset mjera, upućen je po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru.

Iako je proteklih dana bila dilema može li i kako zasjedati Parlament FBiH, od predsjedavajućeg Zastupničkog doma Mirsada Zaimovića saznajemo da će sjednica tog doma biti održana u utorak u Domu mladih KSC-a Skenderija. Kako nam je rekao, ukoliko bude postojala široka saglasnost o predloženom zakonu, moguće je da se on usvoji već na toj sjednici.

Naknade na birou

– Ako ne budemo imali takvu saglasnost, onda ćemo u utorak samo usvojiti izmjene Poslovnika, koje će nam omogućiti održavanje sjednica putem videokonferencije ili na drugi način a da se fizički ne sastajemo. Nakon toga ćemo zakazati novu sjednicu i razmotriti predloženi zakon, rekao je Zaimović.

Premijer Novalić, prezentirajući mjere iz Zakona, rekao je da je za njihovu realizaciju neophodno donijeti rebalans budžeta i preispitati svaku stavku, te da je najbitnije sačuvati radna mjesta.

– Doprinosi na minimalac biće plaćeni iz budžeta za sve radnike u realnom sektoru. Iz primjene su izuzeti javni i finansijski sektor. Spasićemo sva radna mjesta koja budemo mogli. Za one koji unatoč svemu ostanu bez posla FBiH će isplaćivati zakonom propisane naknade preko biroa, poručio je Novalić.

Najavio je da će Zakonom biti osigurana dodatna sredstva kantonima i općinama koja se moraju upotrijebiti za javna skloništa, za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta, civilnu zaštitu i sve ono što može koristiti za spas ekonomije. Novalić je rekao da se posebno mora voditi računa o privrednicima kojima je zabranjen ili onemogućen rad, te da se njima treba omogućiti privremeno ukidanje parafiskalnih nameta i drugih naknada.

– Privrednicima se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, a obrtima poreza na dohodak. Ukidaju se zatezne kamate na javne prihode i dugovanja u privredi. Obustavljaju se svi upravni i sudski postupci dok traje stanje prirodne nesreće i 90 dana nakon toga, nabrojao je federalni premijer te dodao da će rebalansom biti odvojena sredstva za stabilizaciju privrede kroz Stabilizacijski fond.

VEZANI TEKSTOVI

– To je budžetska stavka kojom upravlja Vlada, bez uspostave novih pravnih lica i novih zapošljavanja. Osim toga, Razvojnoj banci biće dat depozit od 80 miliona maraka za uspostavu garancijskog fonda kao mjere podrške za održavanje likvidnosti malih i srednjih preduzeća. Sredstva garantnog fonda se multipliciraju, pa će za malu i srednju privredu biti na raspolaganju oko 400 miliona maraka, rekao je Novalić.

Garancijski fond biće korišten za osiguranje kreditnih linija kod komercijalnih banaka, s tim da dio kreditnog rizika snosi Federacija BiH, a dio komercijalne banke.

Oslobođenje je imalo uvid u nacrt ovog zakona, kojim je bilo predviđeno umanjenje plata državnim službenicima i izabranim zvaničnicima u iznosu od 10 do 20 posto. Ova stavka izgubila se u prijedlogu zakona, pa smo predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika FBiH Samira Kurtovića pitali da li je to rezultat nekog dogovora sa Vladom.

Kurtović nam odgovara da je još ranije upozorio premijera FBiH da bi se jednostranom odlukom o smanjenju plata prekršio niz zakonskih odredbi.

– Kolektivnim ugovorom je jasno definisano na koji način idu te procedure. Osim toga, tražili smo da se napravi rebalans budžeta i da se prvenstveno ukinu sve stavke koje se mogu ukinuti, od reprezentacije, kupovine automobila do nekih grantova i finansiranja političkih partija. Ako se iscrpe sve te mogućnosti, a ne postigne se neophodni rezultat, tek tada možemo razgovarati o smanjenju plata, rekao je Kurtović, te dodao da je u pripremi tripartitni sporazum između Vlade, Udruženja poslodavaca i Sindikata BiH.

Naglasio je i to da su plate u državnoj službi između 700 i 1.300 KM, kao i da većina državnih službenika i namještenika ima kredite.

Predstavljajući Zakon, Novalić se jučer osvrnuo i na priču o moratorijima na kredite, rekavši kako očekuje da Agencija za bankarstvo FBiH i banke izađu s prijedlogom mjera za mirovanje kredita, tako da sve bude “kristalno jasno” građanima i kompanijama.

image
Samir Kurtović: Neka ne kupuju automobile i smanje reprezentaciju / Muhamed Tunović

Iz Agencije za bankarstvo FBiH i Udruženja banaka u BiH su se oglasili, kazavši da svi građani i pravna lica koji su pogođeni direktno ili indirektno negativnim efektima koronavirusa imaju pravo tražiti od svojih banaka moratorij od 90 dana, što je period u kojem miruje otplata i nema obračuna zatezne kamate, a potom sa bankom mogu dogovarati i druge mjere.

Kako su pojasnili iz Agencije za bankarstvo FBiH, zvaničnici, državni zaposlenici, zaposlenici javnih preduzeća, korisnici budžeta, kao i svi drugi kojima se primanja redovno isplaćuju, nisu obuhvaćeni privremenom mjerom moratorija na otplatu kredita.

– Razumijemo strah građana i zahtjeve kojima je dio javnosti tražio moratorij za sve, ali nemoguća je odluka kojom bi u jednak status bio stavljen zaposlenik koji je ostao bez posla sa zaposlenikom državnog preduzeća koji ima redovne prihode. Ista logika važi i za pravna lica, jer sve državne institucije i pravna lica koja imaju stabilno poslovanje ili čak i povećan promet, ne mogu imati pravo na moratorij. To pravo je predviđeno za pravna lica kojima je znatno otežano poslovanje kao posljedica negativnih efekata proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH, naveli su iz Agencije.

Iz Udruženja banaka u BiH kažu kako je većina banaka već pripremila procedure za jednostavnu i sigurnu komunikaciju sa klijentima.

– Banke će i samoinicijativno pokrenuti ove aktivnosti ako utvrde da je klijentova otplatna sposobnost ugrožena ili ne mogu stupiti sa klijentom u kontakt.

Agencija za bankarstvo naglašava da je u ovim vanrednim okolnostima potrebno rasteretiti građane i pravna lica kojima je zbog pandemije ugrožena platežna moć, a istovremeno zaštititi stabilnost finansijskog sistema i deponente.

Tako zahtjeve mogu podnijeti fizička lica koja, između ostalog, nemaju mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji, koja nemaju mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je kompanija u kojoj su radili zapala u probleme zbog koronavirusa, ako su klijentu značajno smanjeni prihodi zbog koronavirusa i slično, ali i pravna lica kojima je smanjena likvidnost pojavom koronavirusa ili su im kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti i drugo.

Pogledajte komšiluk

U Udruženju poslodavaca Federacije BiH smatraju da mjere za podršku privredi sadržane u Prijedlogu zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je donijela Vlada FBiH predstavljaju izvjestan napredak u odnosu na ranije donesene mjere, ali još nedovoljan.

– Ove mjere su nedovoljne pogotovo kada se porede sa najavljenim mjerama Vlade Republike Srpske i donesenim mjerama u zemljama regiona, kažu iz Udruženja poslodavaca.

Poslodavci su pozdravili odluku Vlade Kantona Sarajevo da uplati minimalne plaće za mart svim radnicima u firmama kojima je odlukama kriznih štabova zabranjen rad, te su pozvali i vlade drugih kantona i općina da u skladu sa nadležnostima i mogućnostima pomognu u očuvanju radnih mjesta i privrede.

Da bi uplata minimalne plate svim radnicima koji rade u obrtima kojima je zabranjen rad bila trenutno jedna od najboljih mjera, potvrdio nam je i Željko Babić, obrtnik i predsjednik Obrtničke komore FBiH, koji je naglasio da su upravo radnici u obrtu najugroženiji i da bi im ova mjera, uz najavu uplate doprinosa na minimalac, ali i oslobađanje poreza na dohodak, znatno pomogla.

Izvor vijesti: oslobodjenje.ba